Zarzad Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenie Lokalnego Salos Cortile Kielce 

  • Prezes ks.Jacek Gęca – salezjanin
  • V-ce prezes Iwona Kijewska
  • Skarbnik Alicja Raczyńska
  • Sekretarz Krystian Stokowiec